Tag Archives: سرطان های خون

معیار اندازه گیری پیشرفت سرطان

by انکوژن in اکتبر 23, 2016

معیار اندازه گیری پیشرفت سرطان سرطان در هر بافت و در هر عضوی که باشد ممکن است در مراحل ابتدایی خود تشخیص داده شود و یا ممکن است در هنگام تشخیص، پیشرفت زیادی کرده باشد. درمان بیمار و نوع مراقبت از بیمار سرطانی نه تنها به نوع تومور سرطانی بستگی دارد بلکه بسته به درجه […]

سرطان یک بیماری غیر ارثی و کاملا ژنتیکی

by انکوژن in اکتبر 23, 2016

سرطان یک بیماری غیر ارثی و کاملا ژنتیکی سرطان يك بيماري ژنتيكي است چرا كه تنها عواملي كه سرطان ها را ايجاد ميكنند تغييرات در ژن ها هستند. شايد به علت اسم بيماري ژنتيكي اين نگراني به وجود بياد كه مطمئنا هر بيماري ژنتيكي ميتواند به ارث برسد و براي نسل هاي بعد خطر آفرين […]

چیستی پروتوانکوژن ها و طرق مختلف تبدیل آنها به انکوژن ها

by انکوژن in اکتبر 14, 2016

پروتوانکوژن ها ژن هایی طبیعی هستند که عملکردهای فوق العاده مهمی نظیر کنترل پیشرفت چرخه سلولی، تکثیر سلولی و ممانعت از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (PCD)، القای فعالیت تلومراز، افزایش ذخیره خونی را عهده دار هستند. برای مثال ژن bcl2 یک پروتوانکوژن است که نقش فرآورده پروتئینی آن (پروتئین ضدآپوپتوزی Bcl2)، ممانعت از مرگ […]