Blog

انکوژن چیست؟

by انکوژن in اکتبر 24, 2016

انکوژن ژنی است که،زمانی که تغییر میابد و یا در سطوح بالا بیان میشود،منجر به تبدیل سلول معمولی به سلول تومور میشود. اکثر انکوژن ها حاصل جهش ژن های نرمالی که پروتوانکوژن نامیده میشوند هستند. پروتوانکوژن پروتئین هایی را کد میکند که در تنظیم سلولهای رشد و تمایز همکاری میکند.پروتوانکوژن ها اغلب در هدایت نشاندار و اجرای سیگنال میتوژنیک معمولا در طی تولید پروتئین درگیرند.زمانی که یک پروتوانکوژن جهش میابد به انکوژن تبدیل میشود وبه ژنی تبدیل میشود که در زمانی که نیازی به حضور ان نیست فعال و بیان میشود.در این زمان است که سلول از کنترل خارج شده و منجر به سرطان میشود. تعداد زیادی از سلول های غیر معمول به صورت عادی تحت تاثیر مرگ برنامه ریزی شده(آپوپتوزیس) قرار میگیرند. انکوژن های فعال شده منجر میشوند که این سلول ها احیا شوند و تکثیر بیابند.اکثر انکوژن ها ملزم به مرحله ای افزوده هستند،از قبیل جهش به ژن دیگر،یا فاکتور های محیطی از قبیل عفونت های ویروسی که منجر به سرطان  میشوند.شاید اگر سلول را به عنوان یک اتومبیل در نظر بگیریم ملموس تر باشد.برای عملکرد صحیح این اتومبیل لازم است که روش هایی برای کنترل سرعت ان موجود باشد. یک پروتوانکوژن به صورت معمول نقش پدال گاز را ایفا میکند.این به سلول ها کمک میکند که رشد کنند و تکثیر بیابند.یک انکوژن میتواند شبیه یک پدال گازی که تا انتها فرورفته است باشد،که موجب میشود سلول ها بیش از حد تکثیر بیابند.
تا دهه 1970،دوازده عدد از انکوژن ها در سرطان های انسانی شناسایی شدند.اکثر داروهای سرطان توالی DNA  و محصولات انها را هدف قرار میدهند .اولین انکوژن شناخته شده در سال 1970 کشف شد و سارکوما نامیده شد.سارکوما در حقیقت اولین انکوژن شناخته شده بود.طی ازمایشات انجام شده توسط دکتر استیو مارتین (Dr G. Steve Martin)   در دانشگاه کالیفرنیا  اثبات شد که سارکوما در واقع انکوژ ن ویروسی بود. در سال 1976 دکتر میشل بیشاپ و هارولد ورموسJ. Michael Bishop Harold E. Varmus در دانشگاه کالیفرنیا اثبات کردند که انکوژن ها ناقص پروانکوژن ها،در اکثر موجودات  از قبیل انسانها یافت میشوند.برای این کشف این دو دانشمند برنده جایزه نوبل در سال 1989 شدند.بنابر یافته های دانشمندان درمورد انکوژن ها ،انها ممکن است توانایی ایجاد داروهایی را داشته باشند . که مانع انها شود.برخی از دارو ها که انکوژن ها را مورد هدف قرار میدهند در حال حاضر استفاده میشوند.

celul-saratn2

انکوژن

توسط فاطمه بهاری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *